Niniejsza polityka prywatności dotyczy ochrony danych osobowych, informacji na temat wykorzystywania plików cookies w serwisie www.sprzedazroslin.pl, informacji o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1. Administratorem danych osobowych jest  Polcholoris Fabryka Zieleni Justyna Bagińska z siedzibą w Biedrzychowie 26, 57-100 Strzelin, posiadającą NIP: 9141515627 (zwana dalej „Administratorem”).

2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). 

3. Jeżeli Klient złoży zamówienie w sklepie internetowym sprzedazroslin.pl – za dobrowolną uprzednią zgodą Klienta – Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta w celu realizacji zamówienia jest całkowicie dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych, których podanie ze względu na właściwość świadczonej usługi jest niezbędne uniemożliwia obsługę zamówienia oraz założenie, utrzymywanie i korzystanie z Konta Klienta.

4. Jeżeli Klient założy Konto Klienta, sprzedazroslin.pl przetwarza dane osobowe Klienta, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail w celu założenia i korzystania z Konta przez tego Klienta. Podanie danych osobowych przez Klienta w celu założenia, utrzymywania, korzystania i obsługi Konta Klienta jest dobrowolne, jednakże nie podanie (usunięcie) danych osobowych, których podanie ze względu na właściwość świadczonej usługi jest niezbędne lub niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia, utrzymywania, korzystania i obsługi Konta Klienta uniemożliwia założenie, utrzymywanie, korzystanie i obsługę tego Konta.

5. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, sprzedazroslin.pl przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta w celach marketingowych jest dobrowolne.

6. Wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez sprzedazroslin.pl w celu przesyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną jest także w pełni dobrowolne.

7. W serwisie www.sprzedazroslin.pl wykorzystywana jest technologia znana jako cookies. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej  www.sprzedazroslin.pl

8. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarce internetowej Klienta.


9. Zebrane logi serwera (adres IP, domena) przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem www.sprzedazroslin.pl Podsumowania mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę www.sprzedazroslin.pl. Logi nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem serwisem www.sprzedazroslin.pl. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem. 

10. W sklepie internetowym www.sprzedazroslin.pl nie jest możliwe korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu. Podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (miasto, kod, ulica, numer domu i lokalu, kraj), adres e-mail, numer telefonu jest niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi jest tj. w celu zrealizowania przez sprzedazroslin.pl zamówienia złożonego przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego www.sprzedazroslin.pl.

11. Sprzedazroslin.pl stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa danych osobowych przez www.sprzedazroslin.pl zesyłanych drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego, zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu tych danych przez osoby nieuprawnione.