Usługi ogrodnicze

Usługami ogrodniczymi zajmujemy się 2013r. Posiadamy specjalistyczny sprzęt,  oraz wykwalifikowaną kadrą.

wykonujemy usługi na terenie Polski oraz poza granicami.

Oferujemy:
> wycinkę drzew
> usługi rębakiem
> koszenie karczowanie terenu
> usługi mini ładowarką i ładowarką:
- rozplantowanie ziemi
- wznoszenie górek
- równanie terenu
- wyrywanie korzeni
> Nasadzenia roślin
>Dostarczamy materiał kwalifikowany do nasadzeń
> Zakładamy trawniki
> Zajmujemy sie przygotowaniem terenu pod nasadzenia
>Wykonujemy nasadzenia drzew.
> Ogrodzenia

Brak produktów w tej kategorii.